Behandelvormen

Mijn sessies verlopen vanuit de afstemming met de essentie, een combinatie van Energetische Lichaamsgerichte Therapie & Intuïtief Transformerend Coachen. En de Geïntegreerde Behandelvormen hebben mij aanvullend en verdiepend verrijkt om met jouw in contact te komen op diepere lagen.

Energetische Lichaamsgerichte Therapie
Tijdens de sessie stem ik me af op jouw energieveld. Dit gebeurd gewoon zittend op een stoel en tijdens het met elkaar in gesprek zijn. Het ondersteunt jou om uit je hoofd/denken terug naar je hart/lichaam/voelen te komen. Heel bewust het lichaam erbij betrekken is essentieel om wezenlijk daar waar wenselijk te veranderen. In het moment zelf worden de onverwerkte processen door de energetische beweging helder en ook voelbaar. Hierdoor krijg je de mogelijkheid aangereikt om het onverwerkte alsnog te doorvoelen.

Intuïtief Transformerende Coaching 
Door de energetische beweging te volgen en ook daar waar nodig te benoemen worden emotionele, fysieke en mentale blokkades inzichtelijk. Je krijgt inzicht in je eigen thema's en wordt op deze organische manier meegenomen op een eigen innerlijke bewustzijns ervaring waarbij de intentie ligt op het verhelderen, verlichten en bevrijden van blokkades zodat je jouw wenselijke stappen kunt gaan zetten. Transformerend Coaching is vrij van een techniek dus helemaal gericht op wat er zich in het moment Zelf aandient om een fundamentale verandering in gang te zetten. 

Geïntegreerde Behandelvormen:
- Emotion Freedom Technique (EFT) voor het vrij maken van emoties
- Innerlijke Kind Werk om oude emoties vanuit het kind-zijn te doorvoelen, vroegkinderlijk trauma
- Conceptie, Zwangerschap & Geboorte en de invloed hiervan op de rest van het leven
- Helende Essentie Reis het doorvoelen van de gelaagde emoties om daarna weer met de essentie te verbinden
- Systemische Werken/Familieopstellingen het inzichtelijk maken welke plek wordt ingenomen of niet wordt ingenomen in het gezin/groep
- Reïncarnatie & Regressie Werk om voorouderlijke en andere tijdslijnen op te schonen
- Trauma Verwerking van overleven naar moeiteloos leven zoals het leven bedoeld is
- Germaanse Geneeskunde om de zielsoorzaak en de zinvolheid van ziekte te verhelderen
- Numerologie om af te stemmen op het bestemmingspad, n.a.v. de geboortedatum en naam
- Aromatherapie voor eventuele energetische ondersteuning na de sessie