Biologische Natuurwetten

Geschreven door Anja
Bron: Universele Biologische Natuurwetten, Dr. Hamer, Germaanse Geneeskunde, Biologika Nederland


Graag zou ik je willen inspireren om je te verdiepen in de Natuurwetten want het helpt je weer te vertrouwen in je lichaam. Van angst naar vertrouwen. Je lichaam doet niet zomaar iets, het neemt je niet over en het laat je niet in de steek, het valt je niet aan en het hoeft je niet in de weg te zitten. Vanuit verbinding met het lichaam jezelf leren kennen laat een heel ander licht schijnen op ziek-zijn en de zinvolheid ervan. Het verdient aandacht door er goed voor te zorgen, er naar te luisteren, het lief te hebben en tot in het diepste van je hart te respecteren voor wat het allemaal voor je doet. Zal eerst mijn eigen ervaring kort met je delen.

Mijn spirituele pad werd wakker getrild toen ik 22 jaar was en een hernia kreeg. Vanaf dat moment werd er een innerlijk weten los gemaakt in mij, het sprak vanuit een diep vertrouwen dat er geen operatie nodig was maar dat mijn lichaam dit zelf zou gaan helen. Ik zocht mijn weg om geholpen te worden in een holistische aanpak. De hernia heeft me aangereikt precies dat wat ik op dat moment nodig had en dat was inzien dat ik me niet gesteund (ruggesteun) voelde. Ik was heel hard gaan werken om mezelf te bewijzen, om gezien en gehoord te worden. De innerlijke spanning/druk gaf te veel druk op mijn tussenwervelschijf waardoor ik maanden uit de running was op werk gebied en me bezig mocht houden met het innerlijke werk om inzichten te krijgen in hoe ik met mezelf omging en de zenuwpijn, hoe heftig deze ook was, te laten zijn en het te doorvoelen. Het proces ging langzaam, ik mocht verlangsamen door rust te nemen en verstillen om het helende proces te laten gebeuren in mij. Vanaf dat moment neem ik al mijn lichamelijke reacties als een spiegel. Ik ging er de zinvolheid van inzien en voelen en het heeft mij richting gegeven in mijn relatie met mijn lichaam. Mijn hernia, jaren later een burn-out en een andere diagnose brachten mij weer terug naar "mijn eigen pad". 

 "Je Lichaam is je Spiegel & Wijze raadgever"


In de huidige tijd waarin we leven staat gezondheid met al haar facetten ineens veel meer centraal. Soms ontstaat er een dualiteit omdat we allemaal onze eigen zienswijze hebben op wat ziekte is, de behandelvormen, welke preventieve maatregelen je neemt, wie je om advies vraagt etc. Er leeft veel angst om ziek te worden. Je eigen leiding en verantwoordelijkheid weer over jouw lichaam nemen staat hierbij helemaal niet centraal, eerder wat kun jij doen voor de gezondheid van de ander en heeft het dan wel de gewenste uitwerking voor je zelf en de ander of vanuit een angst om ziek te worden of de ander door jou ziek kan worden. Voor mijn gevoel is dit de wereld op zijn kop en zien we ons zelf en het zelfhelende vermogen van ons biologische intelligente lichaam volledig over het hoofd. We geven hiermee de leiding helemaal vrijwillig af en een ander kan bepalen wat er met jouw lichaam gebeurd en wat het beste is voor jou of jij beslist vrijwillig dat de ander belangrijker is dan jezelf. Zijn we niet vervreemd geraakt van ons eigen lichaam en is dit niet het gevolg van voornamelijk vanuit het hoofd leven, hard werken om iets of iemand te zijn, totaal voorbij lopen aan wat de essentie is van alles in het leven. Je hebt een keuze om van angst naar vertrouwen te gaan om je weer te verbinden met het lichaam. Weer het gevoel krijgen dat jouw lichaam van jou is en jij mag bepalen wat je ermee gaat doen of laat gebeuren. Deze huidige tijd is een hele mooie tijd om de verbinding met je lichaam weer aan te gaan en volledig de leiding te blijven nemen over jezelf en jouw lichaam. Verwacht niet van de buitenwereld dat ze de juiste beslissingen nemen om je angst weg te nemen, kijk deze zelf aan waardoor jij weer je eigen verantwoordelijkheid van binnenuit kunt nemen. 

Heb je al eens stilgestaan waarom je ziek wordt, waarom juist deze klachten, waarom klachten terug komen, zou ziek zijn ook zinvol kunnen zijn, en wat heeft het je dan te vertellen, zal er ook een onderliggende boodschap zijn wat je kan verreiken ipv angsten en zorgen te geven en wat doen angsten en zorgen met de verbinding die we voelen met ons lichaam. Daar waar angst waar te nemen is kan geen vertrouwen zijn, we gaan uit verbinding met onszelf en wat doet dit ook in de verbinding naar onze medemensen, we gaan ook uit verbinding met de liefdevolle mensen om ons heen. Dat veroorzaakt lijden en zelfs nog een laagje dieper, we zijn gehecht geraakt aan het lijden omdat we die weg kennen en weten hoe er mee om te gaan. Zal het leven niet bedoeld zijn om het lijden bewust te worden om vandaaruit naar liefde en vrede te kunnen bewegen in ons-zelf en in de wereld om ons heen.

In het kort wat meer over de 5 Biologische Natuurwetten. We weten dat de biologie van ons lichaam werkt op een ieder van ons hetzelfde, het zal er alles aan doen om ons te laten overleven. Bij het begin beginnen: vanaf het moment dat ei en zaadcel samen komen begint de embryonale ontwikkeling. Tijdens deze ontwikkeling vormen zich verschillende kiemlagen (Endoderm, Mesoderm oud en nieuw en Ectoderm) met de bijbehorende weefseltypes en hun eigen functies. Ook heeft iedere kiemlaag eigen microbe (virussen, schimmels of bacteriën) die het herstelwerk verrichten, het zijn dus niet de ziekteverwekkers maar ze verrichten het herstelwerk of wel de ziekte opruimers. Een hele andere kijk dus ook op virussen wat vandaag de dag zo actueel is, vanuit de natuurwetten is een virus niet overdraagbaar van de ene naar de andere persoon, maar zijn alleen aanwezig en actief als er herstelwerkt te verrichten is.

De 1e Natuurwet gaat over Hoe een ziekte ontstaat: op het moment dat onze gevoelswereld/psyche een intense ervaring waarneemt, hoe we dit waarnemen is subjectief en dus kan dit voor iedereen anders zijn, maar wat de reactie van het lichaam is op een intense waarneming dat is weer voor iedereen hetzelfde, zoals het gevoelsmatig waargenomen is zo bereikt het ook de hersenrelais (aansturingssysteem van de hersenen) en deze geven op hetzelfde moment een signaal naar het desbetreffende lichaamsdeel die hiermee verbonden is. 

De 2e Natuurwet gaat over Hoe een ziekte verloopt: er heeft iets plaatsgevonden en iemand heeft intens gereageerd, iemand wordt getriggerd en heeft het gevoel iets aan te worden gedaan en is niet bij machte om dat op dat moment direct op te lossen en raakt hierdoor in meer of mindere mate in een overlevingssituatie die zich kan uiten in vechten, vluchten, verstijven, verslappen of verdwijnen. Dit is de eerste fase van hoe een ziekte verloopt, de overlevingsfase. Op het moment dat we tot een oplossing komen dan komen we uit de overleving en dan kom je in de tweede fase en dat is de herstelfase en daar krijgen we de ziekte symptomen. 

De 3e Natuurwet gaat over Waarmee een ziekte herstelt: zoals al eerder gezegd dat iedere kiemlaag ook een eigen microbe heeft (Endoderm de schimmels, Mesoderm de bacteriën en Ectoderm de virussen) die de tijdelijke aanpassing van het lichaam weer helpt herstellen, dus niet de veroorzakers maar de ziekteopruimers. Deze worden alleen actief in de herstelfase nadat er een oplossing is gekomen, het lichaam komt tot rust en het herstel kan beginnen. Dus het lichaam doet precies wat het moet doen om ons te laten overleven.

De 4e Natuurwet gaat over Waar de ziekte ontstaat: de inhoud van je gevoelswaarneming bepaald waar in het lichaam het een tijdelijke verandering geeft. bijv. als iemand enorm schrikt en naar lucht moet happen zal het signaal naar de longen gaan, als iemand in te korten leeft zal de lever een signaal krijgen, als iemand iets is aangedaan wat niet te verteren is zal het signaal naar één van de spijsverteringsorganen gaan, als iemand gekleineerd wordt zal het naar het bewegingsapparaat gaan.

De 5e Natuurwet gaat over Waarom de ziekte ontstaat: deze wet geeft inzicht in waar is ziekte, anders gezegd deze tijdelijke aanpassing, een oplossing voor geweest. Daarvoor kijken we naar de functie van het veranderende weefseltype om er achter te komen welk thema is aangeraakt bij het intens beleefde moment. Zie de voorbeelden genoemd bij de 4de wet. Nu mag het thema doorvoelt worden zodat de ervaring een zinvolle betekenis krijgt, het lichaam gezien wordt in wat het heeft hersteld en dat er op de zielslaag weer volledige rust kan zijn. Een volledige transformatie mogelijk is door integratie in alle bewustzijns lagen.

Een voorbeeld: zoals hierboven al genoemd, je bent geschrokken en je ervaart een doodsangst dan is de reactie van het lichaam, een hele diepe ademteug nemen, op dat moment maakt het lichaam in een razendsnel tempo want er is vanuit de gevoelswereld een signaal gegeven dat er een noodsituatie is, extra longcellen aan om meer lucht op te kunnen nemen zodat je kunt overleven. Als het gevaar geweken is en iemand tot rust komt en het lichaam in herstel kan overgaan kunnen de extra aangemaakte longcellen weer opgeruimd worden, hiervoor worden de micro-organismen actief, in dit geval de bacteriën, die precies weten wat er moet gebeuren dus over een eigen intelligentie beschikken en precies dat doen om je lichaam weer te herstellen van je intense schrikreactie.

Het is ook bij dieren zo. Bijv een hert in de winter komt moeilijk aan voedsel dan worden er extra levercellen aangemaakt om de voeding die ze tot zich nemen beter te kunnen verteren of beter gezegd er meer voedingsstoffen uit kunnen halen waardoor ze met minder voeding kunnen overleven. Fysiek gezien is dit een vergrote lever. Als we dit nu op de mens betrekken is dat we in ons leven ook op andere gebieden een te kort kunnen ervaren, bijv aandacht, liefde, geld. Waar we als mens verschillen van de dieren is dat de dieren zodra het gevaar geweken is direct in de ontspanning komen, de spanning van zich afschudden en volledige rust nemen voor het herstel, daar waar wij vaak veel langer in de overleving blijven en soms pas na jaren later ons beseffen dat we ergens nog vast zitten in een oude overleving van een veel eerder in je leven beleefde situatie. Zodra we uit de overleving komen kan ons lichaam in herstel komen en dat is wat we "ziek-zijn" noemen, maar eigenlijk is dit dus je herstel. Een ander voorbeeld is dat als je wel eens een energetische behandeling hebt gehad en daarna kreeg je ziekte syptomen dan noemen we dat een "healingsreactie," dit is dus waarom we het zo noemen, het lichaam komt aan herstel toe.

Diepe erkenning toen ik hoorde over de inhoud van de natuurwetmatigheden wat mijn manier van leven was geworden sinds de hernia. Inmiddels heb ik de Master Jaaropleiding van Biologika gedaan, waar de kennis van de Germaanse Geneeskunde (Zielsoorzaak van Ziekte) wordt doorgegeven en heb ik mezelf mogen verrijken met waardevolle kennis en bevestigende inzichten over ons lichaam en haar psyche/gevoelswereld, hoe het allemaal samenwerkt en alles in het teken staat om ons te laten leven en evolueren. Zie en erken je lichaam, mag ze je bijstaan tijdens je Zelf-ontwikkeling, ze is de ingang naar je voelen. Alles uit het leven te mogen halen wat ons gegeven is. De weg van "Angst voor ziekte" naar "Vertrouwen in het Zelfhelende vermogen van het lichaam"

 "Ziekte een Kans om dichterbij je-Zelf te komen"