Yoga Filosofie

Geschreven door Anja
Bron: Traditionele oude Yoga geschriften

Een eeuwen oude filosofie: Yoga is het pad dat je terug leidt naar je Ware Zijn en om daar te komen zijn er 4 verschillende hoofd paden in Yoga. Een korte omschrijving van deze 4 paden;

Karma Yoga – het pad van het onbaatzuchtige daad
Ieder heeft zijn eigen plichten/taken (duty) in zijn/haar leven te doen. In Karma Yoga is het de bedoeling dat deze taken uit te voeren zonder ego, zonder verwachtingen en zonder er zich afhankelijk van te voelen. Omdat deze activiteiten afleiden van de dingen die je vanuit je hart wenst te doen, je levensdoel, ervaar je een natuurlijk verlangen wat je laat zoeken naar antwoorden. De taken die jij hebt uit te voeren in dit leven worden bepaald door jouw Karma en het uiteindelijke levensdoel waarvoor je hier op aarde bent. Deze taken mag je zien als een soort van voorbereiding, bepalend hoe je met deze taken omgaat, brengt het je dichterbij je levensdoel.

Bhakti Yoga – het pad van de toewijding
Alles wat iemand doet in het leven doen met volledige toewijding aan het Goddelijke of in andere woorden, ten gunste aan het grote geheel. In de Yoga filosofie wordt God gezien als het Hoge Bewustzijn, Hogere Zelf of Boeddha Natuur. Het vertrouwen hebben in een Hogere kracht en daarna leven om je verbonden te voelen.

Jnana Yoga – het pad van de intellectuele kennis
Onze geest (intellect, verstand) analyseert onze natuurlijke zijn. We gebruiken ons verstand, ons denken om uit te vinden wat onze waarheden en onwaarheden zijn. We lezen boeken, bestuderen oude manuscripten, volgen studies etc. om de opgedane kennis vervolgens in ons dagelijkse leven toe te passen.

Raja Yoga – het pad van het onder controle brengen van onze geest
Dit pad wordt ook wel de Koninklijke weg genoemd. Het pad om kennis op te doen van het fysieke lichaam door de geest onder controle te brengen. Door een fysieke aanpak je bewust te worden van je geest, deze te temmen, zodat het niet meer jouw leider is in je leven. Van je hoofd/denken weer terug naar je hart/voelen. Hatha Yoga zoals het in het Westen wordt onderwezen in de meeste yoga scholen is een vorm van Raja Yoga. Raja Yoga wordt ook wel Classical Yoga of Ashtanga Yoga genoemd. Ashtanga betekend 8 ledematen (8 limbs)

Voordat we naar de 8 ledematen van Raja Yoga gaan even kijkend naar de 4 paden van Yoga. Vermoedelijk herken jij jezelf in alle 4 de paden. Je leeft je leven door je levenslessen te ervaren en je oude pijnen te doorvoelen waardoor jij jezelf verder ontwikkeld op het pad van bewustzijn. Ook zul jij je inmiddels bewust zijn van een Hogere Zelf een aanwezigheid van een innerlijk weten het Goddelijke in jou. En doe je ook kennis op door een opleiding te volgen en boeken te lezen welke gaan over bewustzijnsverruiming. Ben je ook bezig met het beoefenen van Yoga door je fysieke lichaam bewust te worden en alles wat we daarin kunnen waarnemen tot ons mogen laten komen. Wat de 4 paden van Yoga hiermee aangeeft is dat er 4 mogelijkheden zijn en het wenselijk is ze allemaal mee te nemen op ons levenspad. Toch is door de oude Yogi’s ervaren dat het pad van Raja Yoga het pad van het onder controle brengen van onze geest de Koninklijke weg is, hiermee bedoeld wordt de meest organische weg. De 3 andere paden kunnen dan integreren in onze fysieke waarnemingen en tot een eenheid komen wat het uiteindelijke doel is, zonder op het doel gefocust te zijn, want het doel dient zich aan, het openbaart zich wanneer het juiste moment daar is.

De 8 Ledematen van Raja Yoga
Het zijn 8 duidelijke opeenvolgende stappen in de Traditionele Yoga Filosofie, die meer dan 5.000 jaar terug gaat, om je bewustzijn langzaam maar zeker naar de hoogste spirituele niveaus te brengen:

1. Vijf Morele principes (Yama’s): eerst word je je bewust van alle bestaande gewoonten op het gebied van geweldloosheid, waarachtigheid, eerlijkheid/niet-stelen, kuisheid en niet -begeren. Door deze principieel te accepteren krijg je meer tijd om na te denken om je standpunt hierin goed te bepalen. Je krijgt hierdoor veel meer rust omdat je duidelijk voor ogen hebt wat je wel en niet wil, wat wel en niet goed voor je is. Het verhoogt je kritische vermogen en het geeft je ruimte om eerst te denken voordat je gaat handelen zodat je bij jezelf kunt blijven:
1.1.   Geweldloosheid in gedachten, woorden, daden; Probeer mensen aan te voelen, te begrijpen en ontwikkel liefde voor hen. Wees zacht, in alles wat je doet. Wees ook altijd geweldloos naar jezelf toe, wees je eigen vriend. Herstel breuken met liefde
1.2.   Waarachtigheid; spreek jouw waarheid uit met de bedoeling wijsheid te verspreiden zonder bijbedoelingen. Reflecteer jezelf in: waanvoorstellingen, vooroordelen, discriminatie, verwachtingen, gewoonten, onwaarheden, overdrijven, eenzijdigheid, overbelasten, kleineren, liegen, leuterpraatjes, onduidelijk spreken, negeren, vergissen, vergeten, een houding aannemen, mode volgen etc. Ontwikkel je intuïtie om op je gevoel af te kunnen gaan, neem een open en aanwezige houding aan i.p.v. een gesloten en kritische, uitschakelen van gewoontes, verplaats je in iemand anders wanneer je tot iemand spreekt, bemoedigend, zeg alleen iets als je iets te zeggen hebt, beken je fouten, wees spontaan jezelf, leef met humor, accepteer jezelf.
1.3.   Eerlijkheid: streef eerlijkheid na door je niets toe te eigenen wat van iemand anders is en niet zonder zijn/haar toestemming. Reflecteer jezelf in: Kennis verbergen, kennis stelen, niet eerlijk zijn naar jezelf, fantaseren over iemand, ontwijken van vragen, geen aandacht geven aan iemand die daarom vraagt, niet citeren naar een bron zonder vermelding, beslag leggen op iemands tijd, toe-eigenen van goederen, binnendringen van iemands privé ruimte, iemands post openmaken, iemands laadjes snuffelen, spieken, een te hoge prijs vragen voor goederen of diensten, omkopen, niets geven aan iemand die het nodig heeft terwijl je zelf genoeg hebt
1.4.   Kuisheid: liefde voelen voor het allerhoogste, het goddelijke. Het heeft niets te maken met algehele seksuele onthouding. Kuisheid is controle hebben over de geslachtsorganen en hierin eerlijk en zuiver te zijn naar jezelf (alleen samen te zijn met iemand omdat het ook echt goed voelt). Seksualiteit kan op verschillende manier beleefd worden, waar we in Yoga ons op richten is het met liefde omvattend verbonden voelen en alle andere vormen van seksualiteit negeren. Dit laatste is met het doel om de seksuele energie te transformeren naar hogere Chakra’s voor het vergroten van bewustzijn
1.5.   Niet begeren: begeertes worden ingegeven door onze zintuigen. Hoe meer je verstrikt raakt in je begeertes hoe verder je van je eigen werkelijkheid vandaan komt te staan. Begeerte, verlangens, verslaving en bevrediging. Hieruit voortvloeien: angst en frustratie. Weet dat je alles binnen in jezelf kunt vinden en kunt stoppen het in je wereld om je heen te zoeken. Wanneer je het blijft zoeken in de wereld om je heen, en je denkt het gevonden te hebben volgt een tijdelijke bevrediging en wordt altijd gevolgd door een teleurstelling

2. Vijf Morele idealen (Niyama’s): aansluitend op de Yama’s kun je dan een stevig fundament leggen voor je leven door zuiverheid, tevredenheid, soberheid, zelfstudie en overgave aan het Allerhoogste dagelijks te beoefenen. Het verbreekt je gewoontes en routines.
2.1.   Zuiverheid: het reinigen van fysieke lichaam, mentaal, spiritueel door het verwijderen van negatieve gedachten, negatief gedrag, emoties en fysieke blokkades en afvalstoffen
2.2.   Tevredenheid: Tevreden mogen zijn met wat “is” in het leven en dat er ook geen behoefte is meer nodig te hebben. Blij zijn met wat je hebt en wie je bent terwijl je werkt om dichterbij je natuurlijk-zijn te komen
2.3.   Soberheid: Beperk je zelf waar nodig om oude denk en gedragspatronen te doorbreken
2.4.   Zelfstudie: Reflecteren van het eigen zijn om te mogen ontdekken wie we werkelijk zijn of bijvoorbeeld door het lezen van boeken die je helpen inzichten te geven
2.5.   Overgave: Het actief overgeven aan het leven, God, Natuur, Universum door dit bewust te doen creëer je voor jezelf de mogelijkheid om je Ego los te laten. Het ego verteld je dat je beter, mooier, slimmer, rijker, creatiever, bewuster etc. bent. Door deze gedachten verheven je jezelf en kan het je tijdelijk een goed gevoel geven die een illusie (Maya) is. Voor God is iedereen gelijk en zo mag je leren jezelf te zien

3 Fysieke houdingen (Asana’s):  lichamelijke gezondheid, balans ontwikkelen tussen kracht en soepelheid door fysieke houdingen aan te nemen welke je lichaam zuiveren en je fysieke bewustzijn verruimen. Dit zijn de fysieke houdingen welke we in het Westen kennen van de Yogalessen

4 Energiebeheersing (Pranayama): omdat je energiekanalen door de voorafgaande stappen grotendeels vrijgemaakt zijn van knelpunten, kun je vervolgens met de beheersing van je energiestromen beginnen en je vitaliteit en kracht (life force-levenskracht) verhogen. Je energiebanen (Nadis) worden verder gezuiverd met het beoefenen van Pranayama waardoor je lichaam meer Prana kan absorberen en kan vasthouden

5 Terugtrekken van de zintuigen (Pratyahara): zintuigen worden geprikkeld om je behoeftes te bevredigen. Door het terug trekken van deze zintuigelijke waarnemingen vervallen je behoeftes en ervaar je emotionele en mentale rust in jezelf.

6 Concentratie (Dharana): door concentratie van je zintuigen op een enkel gekozen object verhoogt je de mentale kracht. Dit is de voorbereidingsfase voor de meditatie

7 Meditatie (Dhyana): wanneer er geen onderbrekingen meer optreden in je concentratie heb je meditatie bereikt. In een staat van meditatie absorbeer je meer positieve energie wat er tevens voor zorgt dat je negatieve energie uitblijft. Je gaat voorbij het denken, je emoties en je fysieke sensaties

8 Contemplatie (Samadhi): is een hogere staat van meditatie waar we de verbinding voelen met ons Hogere Zelf – onze Pure Zijn – onze ziel. De hoogste stap om ware kennis te verkrijgen, geluk en zaligheid, samen met het ontwaken van paranormale vermogens, door de geweldige kracht van contemplatie (de innerlijke ervaring van Gods aanwezigheid), de techniek van beheersing van het bovenbewustzijn een eenheidsbewustzijn. In Samadhi zijn 13 fases en de laatste fase is wanneer de ziel besluit het fysieke lichaam te verlaten en over te gaan.

Door in je leven inhoud te geven aan deze 4 paden van Yoga en deze 8 stappen te volgen geeft het je een gevoel dat je gedragen wordt in de energie, dat je geleidt wordt precies naar dat wat je aan te kijken hebt, te ervaren hebt, te doorvoelen hebt en vervolgens uit te dragen hebt. Alles in het teken om je eigen bewustzijn te verruimen, je puurste en zuiverste versie van je-Zelf te mogen zijn en te mogen leven waarmee je een inspiratie bent voor anderen door gewoon je aanwezigheid en je waarachtigheid. Gewoon ZIJN

"We are Human Being, not Human Doings"