Behandelvormen

Mijn sessies verlopen vanuit de afstemming met de essentie, een combinatie van Energetische Lichaamsgerichte Therapie & Intuïtief Transformerend Coachen. En de Geïntegreerde Behandelvormen hebben mij aanvullend en verdiepend verrijkt om met jouw in contact te komen op diepere lagen.

Energetische Lichaamsgerichte Therapie
Tijdens de sessie stem ik me af op jouw energieveld. Dit gebeurd gewoon zittend op een stoel en tijdens het met elkaar in gesprek zijn. Het ondersteunt jou om uit je hoofd/denken terug naar je hart/lichaam/voelen te komen. Heel bewust het lichaam erbij betrekken is essentieel om wezenlijk daar waar wenselijk te veranderen. In het moment zelf worden de onverwerkte processen door de energetische beweging helder en ook voelbaar. Hierdoor krijg je de mogelijkheid aangereikt om het onverwerkte alsnog te doorvoelen.

Intuïtief Transformerende Coaching 
Door de energetische beweging te volgen en ook daar waar nodig te benoemen worden emotionele, fysieke en mentale blokkades inzichtelijk. Je krijgt inzicht in je eigen thema's en wordt op deze organische manier meegenomen op een eigen innerlijke bewustzijns ervaring waarbij de intentie ligt op het verhelderen, verlichten en bevrijden van blokkades zodat je jouw wenselijke stappen kunt gaan zetten. Transformerend Coaching is vrij van een techniek dus helemaal gericht op wat er zich in het moment Zelf aandient om een fundamentale verandering in gang te zetten. 

Geïntegreerde Behandelvormen:
- Emotion Freedom Technique (EFT) voor het vrij maken van emoties
- Innerlijke Kind Werk om oude emoties vanuit het kind-zijn te doorvoelen, vroegkinderlijk trauma
- Conceptie, Zwangerschap & Geboorte en de invloed hiervan op de rest van het leven
- Helende Essentie Reis het doorvoelen van de gelaagde emoties om daarna weer met de essentie te verbinden
- Systemische Werken/Familieopstellingen het inzichtelijk maken welke plek wordt ingenomen of niet wordt ingenomen in het gezin/groep
- Reïncarnatie & Regressie Werk om voorouderlijke en andere tijdslijnen op te schonen
- Trauma Verwerking van overleven naar moeiteloos leven zoals het leven bedoeld is
- Germaanse Geneeskunde om de zielsoorzaak en de zinvolheid van ziekte te verhelderen
- Numerologie om af te stemmen op het bestemmingspad, n.a.v. de geboortedatum en naam
- Aromatherapie voor eventuele energetische ondersteuning na de sessie

Tarieven


Energetische Therapie Sessie

45 tot 60 min € 50
60 tot 90 min € 70
Langer dan 90 min € 50 per uur
Telefonisch 60 tot 75 min € 70
Kinderen 60 tot 75 min € 50

Zinvolheid van Ziekte /
Jouw Geboorte Verhaal

45 tot 60 min € 50
60 tot 90 min € 70
Langer dan 90 min € 50 per uur

"We moeten ons eerst realiseren
dat we gebroken zijn
voordat we weer kunnen helen"

Jung: "Het doel van therapie 
is niet om de staat van geluk te bereiken
maar om een vermogen te ontwikkelen
om ons lijden onder ogen te komen"

Eerste Consult:  Intake gesprek + Energetische Massage of Behandeling    Duur: 120 min     € 90 
Ontspannings Consult:                              Volledige Energetische Massage                         Duur: 120 min    € 90 
Verdiepend Consult:                                  Energetische Behandeling en Coching               Duur:  90       € 70
Onderhouds Consult

Jouw Geboorte Verhaal

Pre- Perinatale fase van je Leven
Individuele Sessie


Hoe ben jij geboren? Hoe was jouw tijd in de baarmoeder? En nog verder terug, onder welke omstandigheden ben je verwekt? Samengevat hoe ben jij jouw leven gestart? En hebben deze omstandigheden invloed op je leven?

Je eigen geboorte verhaal kennen, doorleven en doorvoelen. Gelukkig voor zowel moeder als kind wordt er steeds meer open gedeeld over een bevalling en is er ook steeds meer aandacht voor hoe het pas geboren babietje de bevalling heeft beleefd. Toch is het onmogelijk aan alle behoeftes van het babietje te voldoen als ouder. Er is ook steeds meer bekend geworden over hoe vroeg er al waarnemend, voelend vermogen aanwezig is. Dat geeft een hele andere kijk op hoe ons leven is gestart en kunnen we terugkijkend ons verhaal compleet maken door de onbewuste herinneringen uit te nodigen naar het bewuste te komen.

Tijdens deze sessie(s) spreken we ons lichaamsbewustzijn, ons voelen aan om alsnog de onverwerkte ervaring tot een expressie te kunnen laten komen. Dit zal in verschillende vormen aangeboden worden, mede bepalend in het moment zelf. Om je een idee te geven welke vormen ingezet kunnen worden: opstellingen, voel opdrachten, teken opdrachten, schrijf opdracht, energetische opdracht, jouw verhaal woorden geven, ceremonie, sensitief spreken en luisteren.

Het moment om je eigen geboorteverhaal te kennen en te doorvoelen dient zich bij de meeste mensen van binnen uit aan. Je leest er bijvoorbeeld over en het resoneert met je, een innerlijk weten wat aan gaat staan. Toch wens ik ook te vermelden dat het zeer aan te raden is zowel voor een aanstaande papa als mama om je eigen ervaring te kennen en daar waar nodig het onverwerkte voor de bevalling, en het liefst nog voor de conceptie te doorvoelen. Het komt vaak voor dat het onverwerkte van je eigen conceptie, innesteling, de tijd in de baarmoeder en de bevalling zelf tot uiting komen in de bevalling van je eigen kindje en dus doorgegeven gaat worden. Dit doorgeven wordt ook wel een imprent genoemd. Dit geld dus niet alleen voor de mama's maar ook voor de papa's. Dat dit bij mag dragen voor bewustzijnsverruiming hoe je samen een zo'n natuurlijk mogelijke sitautie kunt laten ontstaan waarin de moeder volledig door de hormoonregulatie van Moeder Natuur in laborland gebracht kan worden, volledig in verbinding en samenwerking met het kindje wat geboren gaat worden waardoor we geboorte en bevallings imprents voorkomen kunnen worden voor zowel de ouders als het kind. 

Ter voorbereiding op een sessie nodig ik jou graag uit om alles wat je weet over je geboorte op te schrijven. Als je de mogelijkheid hebt om het bij je moeder/vader/familieleden na te vragen zou ik je daartoe ook willen uitnodigen. Je krijgt zo een goed beeld over de situatie, dus niet alleen over de tijd in de baarmoeder en de bevalling maar ook wat er heeft gespeeld in het leven van je omgeving en welke zwangerschappen zijn er voor jou geweest en hoe zijn deze verlopen, hoe heeft je moeder het zwanger zijn en de bevalling ervaren. Mocht je het niet meer kunnen navragen is daar altijd nog je eigen, in je lichaam opgeslagen, herinneringen welke we tijdens deze sessie(s) uitnodigen. Wanneer aanwezig neem je een baby foto van jezelf mee. Het mogen er ook meer zijn, kijk of je precies die foto of foto's kunt uitzoeken waarbij je een innerlijke reactie te voelen krijgt. Het is immers de bedoeling het onverwerkte in beweging te zetten. Wanneer er geen foto's zijn zou je een aandenken of een voorwerp welke symbool staat voor deze fase van je leven mee kunnen nemen. 

Zinvolheid van Ziekte

Germaanse Geneeskunde
Individuele Sessie


Natuurwetmatigheden schijnen een ander licht op ziek-zijn en de zinvolheid ervan. Vanuit verbonden voelen met het lichaam innerlijk bewegen van "Angst voor Ziekte" naar "Vertrouwen in het Zelfhelende vermogen van het Lichaam". Je lichaam doet niet zomaar iets, het laat je niet in de steek en het valt je niet aan. Wanneer we ziekte blijven zien en ervaren als iets om angstig voor te zijn dan houdt het ons in het lijden.

"Zal het Leven bedoeld zijn om het lijden bewust te worden om naar Liefde & Vrede te kunnen bewegen in ons-Zelf en in de Wereld om ons heen"

Om innerlijk stappen te zetten in het vertrouwen hebben in je lichaam en haar zelfhelende vermogen gaan we in een sessie(s) stap voor stap door de natuurwetten gericht op jouw situatie. Het vraagt een open houding om vanuit zinvolheid naar ziekte te kunnen kijken, je innerlijke patronen en overtuigingen herzien zodat er meer ruimte komt om zelf de mogelijke oorsprong van ziekte en de zinvolheid te gaan ontdekken.

Waardevolle informatie is een belangrijke stap om je bewustzijn te kunnen verruimen, maar om het vertrouwen in het Zelf-helende vermogen te krijgen is het innerlijke proces essentieel. Met andere woorden, met alleen de kennis van de natuurwetten ben je er nog niet. In deze sessie(s) staat het innerlijke proces centraal door te doorvoelen.

Je lichaam gaan zien als een wijs, puur, oprecht en zuiver bewustzijn waardoor je meer in verbinding bent met je lichaam. In verbinding zijn geeft een gevoel van veiligheid en in verbinding zijn met je lichaam geeft een innerlijk gevoel van veiligheid. Op het moment dat jij je laat verreiken door de inhoudelijke kennis van de Natuurwetten zul je inzichten krijgen uit het verleden welke je helpen de eventuele fysieke (ziekte) symptomen in de toekomst bewuster te ervaren waardoor je ook bewustere keuzes kunt maken opweg naar eigenheid en een waarachtig leven. 

Voor de duidelijkheid: De natuurwetten, Germaanse Geneeskunde of ook wel Germaanse Nieuwe Geneeskunde genoemd, is geen vervanger voor de Reguliere Geneeskunde, het is ook geen alternatieve of complementaire geneeskunde, maar aanvullende informatie gebasseerd op Natuurwetmatigheden om in verbinding te komen of blijven met je fysieke lichaam tijdens een 'ziekte proces', wat we binnen de natuurwetmatigheden 'genezingsfase' noemen. Je eigen proces bewust worden geeft vertrouwen in het Zelf-helende vermogen van het lichaam waardoor we weer toe kunnen komen aan onze processen te doorvoelen wanneer deze zich aandienen, zodat het lichaam 'dat' voor ons kan doen waarvoor het bedoeld is namelijk "herstellen"

Voor meer inhoudelijke informatie verwijs ik je graag naar Biologische Natuurwetten