Behandelvormen

Mijn sessies verlopen vanuit de afstemming met de essentie, een combinatie van Energetische Lichaamsgerichte Therapie & Intuïtief Transformerend Coachen. En de Geïntegreerde Behandelvormen hebben mij aanvullend en verdiepend verrijkt om met jouw in contact te komen op diepere lagen.

Energetische Lichaamsgerichte Therapie
Tijdens de sessie stem ik me af op jouw energieveld. Dit gebeurd gewoon zittend op een stoel en tijdens het met elkaar in gesprek zijn. Het ondersteunt jou om uit je hoofd/denken terug naar je hart/lichaam/voelen te komen. Heel bewust het lichaam erbij betrekken is essentieel om wezenlijk daar waar wenselijk te veranderen. In het moment zelf worden de onverwerkte processen door de energetische beweging helder en ook voelbaar. Hierdoor krijg je de mogelijkheid aangereikt om het onverwerkte alsnog te doorvoelen.

Intuïtief Transformerende Coaching 
Door de energetische beweging te volgen en ook daar waar nodig te benoemen worden emotionele, fysieke en mentale blokkades inzichtelijk. Je krijgt inzicht in je eigen thema's en wordt op deze organische manier meegenomen op een eigen innerlijke bewustzijns ervaring waarbij de intentie ligt op het verhelderen, verlichten en bevrijden van blokkades zodat je jouw wenselijke stappen kunt gaan zetten. Transformerend Coaching is vrij van een techniek dus helemaal gericht op wat er zich in het moment Zelf aandient om een fundamentale verandering in gang te zetten. 

Geïntegreerde Behandelvormen:
- Emotion Freedom Technique (EFT) voor het vrij maken van emoties
- Innerlijke Kind Werk om oude emoties vanuit het kind-zijn te doorvoelen, vroegkinderlijk trauma
- Conceptie, Zwangerschap & Geboorte en de invloed hiervan op de rest van het leven
- Helende Essentie Reis het doorvoelen van de gelaagde emoties om daarna weer met de essentie te verbinden
- Systemische Werken/Familieopstellingen het inzichtelijk maken welke plek wordt ingenomen of niet wordt ingenomen in het gezin/groep
- Reïncarnatie & Regressie Werk om voorouderlijke en andere tijdslijnen op te schonen
- Trauma Verwerking van overleven naar moeiteloos leven zoals het leven bedoeld is
- Germaanse Geneeskunde om de zielsoorzaak en de zinvolheid van ziekte te verhelderen
- Numerologie om af te stemmen op het bestemmingspad, n.a.v. de geboortedatum en naam
- Aromatherapie voor eventuele energetische ondersteuning na de sessie

Tarieven

Sessie
45 tot 60 min € 50
75 tot 90 min € 70
Langer dan 90 min € 50 per uur
Telefonisch 60 tot 75 min € 70
Kinderen 60 tot 75 min € 50

Zinvolheid van Ziekte
Workshop in een Groep
5 avonden
€ 199


"We moeten ons eerst realiseren
dat we gebroken zijn
voordat we weer kunnen helen"


Jung: "Het doel van therapie 
is niet om de staat van geluk te bereiken
maar om een vermogen te ontwikkelen
om ons lijden onder ogen te komen"

Eerste Consult:  Intake gesprek + Energetische Massage of Behandeling    Duur: 120 min     € 90 
Ontspannings Consult:                              Volledige Energetische Massage                         Duur: 120 min    € 90 
Verdiepend Consult:                                  Energetische Behandeling en Coching               Duur:  90       € 70
Onderhouds Consult

Zinvolheid van Ziekte

5 Avonden Workshop in een Groep
of Individuele Sessie


Natuurwetmatigheden schijnen een ander licht op ziek-zijn en de zinvolheid ervan. Vanuit verbonden voelen met het lichaam innerlijk bewegen van "Angst voor ziekte" naar "Vertrouwen in het Zelfhelende vermogen van het lichaam". Je lichaam doet niet zomaar iets, het laat je niet in de steek en het valt je niet aan. Wanneer we ziekte blijven zien en ervaren als iets om angstig voor te zijn dan houdt het ons in het lijden.

"Zal het Leven bedoeld zijn om het lijden bewust te worden om naar Liefde & Vrede te kunnen bewegen in ons-Zelf en in de Wereld om ons heen"

Om innerlijk stappen te zetten in het vertrouwen hebben in je lichaam en haar zelfhelende vermogen gaan we drie avonden in een groep stap voor stap door de natuurwetten. Er komen veel voorbeelden aanbod en je kunt ook je eigen situatie inbrengen. Het vraagt een openhouding om vanuit zinvolheid naar ziekte te kunnen kijken, je innerlijke patronen en overtuigingen herzien zodat er meer ruimte komt om zelf de mogelijke oorsprong van ziekte en de zinvolheid te gaan ontdekken.

Waardevolle informatie om je bewustzijn te verruimen en de samenwerking met je lichaam te verdiepen. Naast de inhoud van de natuurwetten komt ook het innerlijke proces aan bod, waardoor een holistische beeld ontstaat over hoe alle bewustzijnslagen met elkaar verbonden zijn.

Voor meer inhoudelijke informatie verwijs ik je graag naar Biologische Natuurwetten
Voor Workshop data en overige praktische informatie verwijs ik je graag naar de Agenda
Voor een Individuele Sessie kan een persoonlijke afspraak gemaakt worden en daarvoor gelden dezelfde tarieven als voor een Energetische Therapie Sessie, hiervoor verwijs ik je graag naar Tarieven